Ledtråk underlättar för personer med nedsatt syn

Om man har nedsatt syn så behöver man ofta en anpassad miljö för att kunna orientera sig på ett sätt som fungerar. Ofta använder man då ledstråk utomhus för att göra den här typen av orientering så bra som det går. Att ett sinne inte fungerar betyder inte att funktionaliteten hos personen behöver gå ner på alla områden i livet. Men då behöver rätt förutsättningar erbjudas, och miljöer behöver anpassas så att de inkluderar alla, även de som inte har en fullt fungerande mänsklig kropp.

Detta är en situation som vi alla kommer hamna i någon gång i livet om vi blir tillräckligt gamla, just att hela våran apparat inte fungerar längre. Därför är det viktigt att tänka inkluderande kring den här typen av frågor.

Detta gäller både inomhus och utomhus givetvis. Det är viktigt att personer med någon form av handikapp ska kunna röra sig i alla miljöer. Det kan handla om skolor, offentliga byggnader eller gator. Man ska inte ha problem att komma in i en affär eller liknande saker.

Ledstråk - en taktil vägledare

Ledstråk utomhus används för att personer med nedsatt syn ska kunna röra sig på ett bra sätt. Det blir en betydligt mer taktil orientering en för oss seende, givetvis. Vi har ju ett flertal olika sinnen som kan hjälpa oss orientera oss i tillvaron. Tänk på hundar till exempel och hur extremt mycket de förlitar sig på lukt på ett helt annat sätt än vad vi gör.

De har syn och andra sinnen, men ändå är just luktsinnet jättedominant. Det är bra att tänka lite flexibelt här och fundera på hur våra andra sinnen kan leda oss i tillvaron. Det är ett bra grundtänk när man skapar bra lösningar för personer med exempelvis nedsatt syn.

Shatavari är bra för kvinnors hälsa

Shatavari heter också Asparagus racemosus och är en ört som tillhör sparrisfamiljen. Det är en form av vild sparris som i många år använts inom Ayurveda. Att inta Shatavari pulver är särskilt bra för kvinnor. Detta då den innehåller en massa nyttiga saker som de kan tillgodogöra sig på ett bra sätt. Bland annat så finns kalcium, zink och vitamin B naturligt i denna ört.

 Man brukar kalla Shatavari för drottningen av örter, och namnet på den betyder att ha hundra makar i den bemärkelsen att örten i sig stärker kvinnan så pass mycket fertilt sätt, så att hon kan producera över flera tusen friska ägg. Så kvinnor som vill stärka sin fertilitet eller minska klimakteriska besvär har mycket nytta av att använda denna ört i pulverform.

Vild sparris i pulverform

Shatavari pulver görs av växten med samma namn. Den växer vilt, som en klättrande växt i skogarna i Indien. Det är rötterna man använder när man tillverkar pulver, eftersom dessa anses ha de allra bästa egenskaperna. Eftersom örten tillhör sparrisfamiljen, så ska detta pulver undvikas om du är allergisk mot sparris. Den är även urindrivande, så ska användas försiktigt om man samtidigt tar vätskedrivande läkemedel av något slag. 

Om du vill testa att börja med detta pulver av Shatavari, så kan du blanda det i en vätska av eget val. Det rekommenderas att ta det tillsammans med varm mjölk, som du sötar med honung eller socker, då pulvret i sig kan vara stark och bitter.

Första hjälpen utbildning för företag

Att ha en trygg och säker arbetsplats är något som de flesta självklart strävar efter, därför arbetar man ständigt med säkra och trygga konstruktioner och rutiner för att inte utsätta sig själv eller annan personal för någon fara när man befinner sig på arbetsplatsen. Men tyvärr är det så att ibland händer det olyckor ändå och därför är det viktigt att alla på plats har den utbildning som krävs för att man ska kunna handla smart och snabbt vid olycksfall eller sjukdom för att kunna rädda personen som råkar ut för det. 

Något som absolut är en viktig investering är första hjälpen utbildning företag för att det alltid ska finnas hjälp direkt på plats i väntan på ambulans, något som i många fall kan vara skillnaden mellan liv och död. Då är det skönt att kunna vända sig till en professionell organisation som erbjuder företag och olika arbetsplatser utbildning inom första hjälpen för olika slags branscher, detta hittar ni alltid hos JS Sjukvårdsutbildning. Här har man arbetat med att hålla i första hjälpen kurser och utbildningar för många olika företag, arbetsplatser och skolor för att skapa en tryggare och säkrare vardag för alla i samhället oavsett hur ens dagar ser ut.​

Skräddarsy er första hjälpen utbildning

När du bokar JS Sjukvårdsutbildning inom första hjälpen så kommer de alltid att lägga upp den precis enligt era önskemål och behov för att göra det så smidigt som möjligt för er. Självklart kommer de ut till er arbetsplats för att ni enkelt ska kunna få alla att närvara, sedan kommer ni att lära er grunderna i första hjälpen, såväl teoretiskt som praktiskt. 

Men sedan kan ni även välja till delar i utbildningen beroende på vilka risker som finns på er arbetsplats och vad man bör kunna hantera, det kan handla om fallolyckor, frakturer, brännskador, ögonskador, skärsår och mycket mer, så kontakta dem för att skräddarsy er utbildning och skapa ett tryggare företag för alla.