Ledtråk underlättar för personer med nedsatt syn

Om man har nedsatt syn så behöver man ofta en anpassad miljö för att kunna orientera sig på ett sätt som fungerar. Ofta använder man då ledstråk utomhus för att göra den här typen av orientering så bra som det går. Att ett sinne inte fungerar betyder inte att funktionaliteten hos personen behöver gå ner på alla områden i livet. Men då behöver rätt förutsättningar erbjudas, och miljöer behöver anpassas så att de inkluderar alla, även de som inte har en fullt fungerande mänsklig kropp.

Detta är en situation som vi alla kommer hamna i någon gång i livet om vi blir tillräckligt gamla, just att hela våran apparat inte fungerar längre. Därför är det viktigt att tänka inkluderande kring den här typen av frågor.

Detta gäller både inomhus och utomhus givetvis. Det är viktigt att personer med någon form av handikapp ska kunna röra sig i alla miljöer. Det kan handla om skolor, offentliga byggnader eller gator. Man ska inte ha problem att komma in i en affär eller liknande saker.

Ledstråk - en taktil vägledare

Ledstråk utomhus används för att personer med nedsatt syn ska kunna röra sig på ett bra sätt. Det blir en betydligt mer taktil orientering en för oss seende, givetvis. Vi har ju ett flertal olika sinnen som kan hjälpa oss orientera oss i tillvaron. Tänk på hundar till exempel och hur extremt mycket de förlitar sig på lukt på ett helt annat sätt än vad vi gör.

De har syn och andra sinnen, men ändå är just luktsinnet jättedominant. Det är bra att tänka lite flexibelt här och fundera på hur våra andra sinnen kan leda oss i tillvaron. Det är ett bra grundtänk när man skapar bra lösningar för personer med exempelvis nedsatt syn.